กิจกรรม

กิจกรรม กิจกรรมอื่นๆ ของทางบริษัท

ดูงาน Nelson 24-29 กรกฎาคม 2560

ทางบริษัทฯ นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณศึกษาดูงานโรงงานผลิตอุปกรณ์เทียม Nelson ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560

ดูงาน Nelson 16-20 ธันวาคม 2559

ทางบริษัทฯ นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณศึกษาดูงานโรงงานผลิตอุปกรณ์เทียม Nelson ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2559

งานเลี้ยงบริษัทตัวแทนจำหน่าย

งานเลี้ยงบริษัทที่ ที่ทางบริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่าย งานVIV2017

บู๊ธแสดงสินค้า

ร่วมงานและออกบู๊ธแสดงสินค้า งานประชุมของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผสมเทียมสุกรเชิงปฏิบัติกา
รุ่นที่ 103

บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสนได้จัดโปรแกรมฝึกอบรมผสมเทียมขั้นพื้นฐาน ครั้งที่103 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2560 โดยมีนักวิชาการสัตวบาล เจ้าของกิจการ เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรมในครั้งนี้

VIVASIA 2017

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีปศุสัตว์และสัตว์น้ำที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากไข่ ปลา และนม โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40,000คน เป็นการรวมตัวของผู้จัดการแสดงงานจากทั่วโลก 1,000 บริษัท

ครบรอบ 33ปี บริษัทฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ผสมเทียม และ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์มาเป็นระยะ 33 ปีโดยการบริการ และสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ท่านลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปตลอดมา