PHILLIPS
INTERNATIONAL

บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ชั้นนำจากต่างประเทศ เราคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 โดยนาย สุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์ ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การออก แบบห้องปฏิบัติการผสมเทียมจนถึงการให้คำแนะนำ และฝึกสอนเทคนิคการผสมเทียมสำหรับปศุสัตว์ แก่เกษตรกรทั่วไป